Calendario delle lezioni (L)

CALENDARIO LEZIONI 1° SEMESTRE 2018-19

13.10.18

9.00–12.00 LS1B– ALB – assente
9.00–11.00 MSdS2/3.1– NAP
9.00–12.00 LT1B– WIL
10.00–12.00 LT2– DAR
10.30–12.30 LT1– SAN
11.00–13.00 LS1– MON
11.15–13.15 LS2– ROD
12.30–14.00 LS3– ALB –assente
12.30–14.00 LT3– DAR
14.15–16.15 LI1– BEC
14.15–15.45 LI2– HUG – assente
14.15–15.45 LI3– VES
16.00–18.00 MSdT2/3.1– CRE

20.10.18   

9.00–12.00 LS1B– ALB
9.00–12.00 LT1B– WIL
10.00–12.00 LT2– DAR
10.30–12.30 LT1–SAN
11.00–13.00 LS1– MON
11.15–13.15 LS2– ROD
12.30–14.00 LS3– ALB
12.30–14.00 LT3– DAR
14.15–16.15 LI1– BEC
14.15–15.45 LI2– HUG – assente
14.15–15.45 LI3– VES
16.00–18.00MSdT2/3.1– CRE
16.00–18.00 MSdS2/3.1– NAP

27.10.18   

9.00–12.00 LS1B– ALB
9.00–12.00 LT1B– WIL
9.15–10.45 ITA_ite – CAV
10.00–12.00 LT2– DAR
10.30–12.30 LT1– SAN – assente
11.00–13.00LS1– MON
11.15–13.15 LS2– ROD
12.30–14.00 LS3– ALB
12.30–14.00 LT3– DAR
14.15–16.15 LI1– BEC
14.15–15.45 LI2– HUG
14.15–15.45 LI3– VES
16.00–18.00 MSdS2/3.1 – NAP
16.00–18.00 MSdT2/3.1 – CRE

03.11.18 Chiusura per festività

 10.11.18    

9.00–12.00 LS1B– ALB
9.00–12.00 LT1B– WIL
10.00–12.00 LT2– DAR
10.30–12.30 LT1–SAN
11.00–13.00 LS1– MON
11.15–13.15 LS2– ROD
12.30–14.00 LS3– ALB
12.30–14.00 LT3– DAR
14.15–16.15 LI1– BEC
14.15–15.45 LI2– HUG
14.15–15.45 LI3– VES
16.15–17.45 Let_it – CAV
16.00–18.00 MSdS2/3.1– NAP – assente

17.11.18

9.00–11.00 MSdS2/3.1– NAP
9.00–11.00 MSdT2/3.1– CRE
9.00–12.00 LS1B– ALB
9.00–12.00 LT1B– WIL
10.30–12.30 LT1–SAN
11.00–13.00 LS1– MON
11.15–13.15 LT2– DAR
11.15–13.15 LS2– ROD
12.30–14.00 LS3– ALB
14.15–16.15 LI1– BEC
14.15–15.45 LI2– HUG
14.15–16.15 MSdI3.1– ROS
16.00–18.00 MSdI2.1– SCH
16.30–18.30 MSdI1.1– ROS
18.45–19.45 STO – CAV

24.11.18

9.00–12.00 LS1B– ALB
9.00–12.00 LT1B– WIL – assente
10.00–12.00 LS1– MON
10.00–12.00 LT2– DAR
10.30–12.30 LT1– SAN
11.15–13.15 LS2– ROD – assente
12.30–14.00 LI3– VES
12.30–14.00 LT3– DAR
14.15–16.15 LI1– BEC
14.15–15.45 LI2– HUG
14.15–16.15 MSdI3.1– ROS
16.00–18.00 MSdI2.1– SCH
16.30–18.30 MSdI1.1– ROS

01.12.18

9.00–12.00 LS1B– ALB
9.00–12.00 LT1B– WIL
10.00–12.00 LT2– DAR
10.30–12.30 LT1– SAN
11.00–13.00 LS1– MON
11.15–13.15 LS2– ROD
12.30–14.00 LS3– ALB
12.30–14.00 LT3– DAR
14.15–16.15 LI1– BEC
14.15–15.45 LI2– HUG
14.15–16.15 MSdI3.1– ROS
16.00–18.00 MSdI2.1– SCH
16.30–18.30 MSdI1.1– ROS

08.12.18 Chiusura per festività

15.12.18

9.00–11.00 LT2 – DAR
9.00–12.00 LS1B – ALB
9.00–12.00 LT1B – WIL – assente
10.00–12.00 LS1 – MON
10.30–12.30 LT1 – SAN
12.00–14.00 LS2 – ROD
11.30–13.00 LT3 – DAR
13.15–14.15 LI4/5.1 – MEL
12.30–14.00 LI3 – VES
14.15–16.15 LI1 – BEC
14.15–15.45 LI2 – HUG
14.15–16.15 MSdI3.1 – ROS
16.00–18.00 MSdI2.1 – SCH  – assente
16.30–18.30 MSdI1.1 – ROS

22.12.18

9.00–11.00 MSdT2/3.1– CRE
9.00–11.00 MSdS2/3.1– NAP
9.00–12.00 LS1B– ALB
9.00–12.00 LT1B– WIL
10.30–12.30 LT1– SAN
11.00–13.00 LS1– MON
11.15–13.15 LS2– ROD
11.15–13.15 LT2– DAR
12.30–14.00 LS3– ALB
14.15–16.15 LI1– BEC
14.15–15.45 LI2– HUG
16.00–18.00 MSdI2.1– SCH

29.12.18 Chiusura per festività
05.01.18 Chiusura per festività

12.01.19

9.00–11.00 MSiS2/3.1 – ROD
9.00–12.00 LS1B – ALB
9.00–12.00 LT1B – WIL
10.00–12.00 LT2 – DAR
10.30–12.30 LT1 – SAN
11.00–13.00 LS1 – MON
11.15–13.15 LS2 – ROD
11.15–12.45 ITA_ite – CAV
13.00–14.30 LS3 – ALB
13.00–14.30 LT3 – DAR
14.15–16.15 LI1 – BEC
14.15–15.45 LI2 – HUG
14.45–16.15 LI3 – VES
16.30–18.30 MSiT2/3.1 – WIL

19.01.19

9.00–11.00 MSiS2/3.1 – ROD
9.00–12.00 LT1B – WIL – recupero del 15.12
10.00–12.00 LT1 – SAN
10.30–12.00 LT3 – DAR
11.15–13.15 LS2 – ROD – recupero del 24.11
11.15–12.45 LS3 – ALB
12.30–14.30 MSiT2/3.1– WIL
12.30–14.30 LI1 – BEC
14.45–16.15 LI3 – VES – assente
14.45–17.45 LS1B – ALB
16.15–18.15 MSiI2.1 – HUG
16.30–18.30 MSiI3.1 – VES – assente

26.01.19

9.00–11.00MSiS2/3.1 – ROD
9.00–11.00 MSiT2/3.1 – WIL
11.15–14.15 LT1B – WIL – recupero del 24.11
11.30–13.30 CAT gruppo A – BER
11.30–13.30 MSiI2.1 – HUG
12.15–14.15 MSiI3.1 – VES
14.00–16.00 CAT gruppo B – BER
14.30–16.00 LI3 – VES
16.15–17.45 LS3 – ALB
16.00–17.30 LT3 – DAR
17.45–18.45 LI4/5.1 – MEL

02.02.19

9.00–10.30 LI3 – VES
9.00–10.30 LI2 – HUG – assente
10.45–12.45 MSiI3.1 – VES
10.45–12.45 MSdI1.1 – ROS
10.45–12.45 MSdI2.1 – SCH
13.30–15.30MSiI2.1 – HUG (VES)
13.30–15.30 MSdI3.1 – ROS
16.00–18.00 MSiT2/3.1 – WIL (SAN)
16.00–18.00 MSiS2/3.1 – ROD

09.02.19

9.00–11.00 MSiI2.1 – HUG
9.00–11.00 MSiI3.1 – VES
9.00–11.30 CAT gruppo A – BER
11.15–12.45 LI2 – HUG
11.30–13.00 LI3 – VES – recupero del 19.01
12.30–13.30 LI4/5.1 – MEL
13.00–15.30 CAT gruppo B – BER

16.02.19

9.00–10.30 LS3 – ALB
9.00–11.30 CAT gruppo A – BER
11.00–13.00 MSiI3.1 – VES – recupero del 19.01
12.30–15.00 CAT gruppo B – BER

23.02.19

9.00–11.00 CAT gruppo A – BER
11.30–13.30 CAT gruppo B– BER

02.03.19

9.00–10.30 LET_it – CAV
10.45–11.45 STO – CAV
13.00–14.30 ITA_ite – CAV
14.45–15.45 LI4/5.1 – MEL